Cách tra cứu thông tin mộ liệt sỹ Online Chuẩn Nhất 2021

Trước đây, việc tìm kiếm thông tin mộ liệt sỹ vô cùng khó khăn, các thân nhân chủ yếu tìm qua thông tin giấy tờ, giấy báo tử hoặc nhờ cơ quan quản lý nhà nước… việc tìm kiếm không phải dễ dàng gì. Hiểu được vấn đề khó khăn của người dân, mới đây … Read more